Haku

Teknologiaa ääntä vastaan

Koneen- ja laitteistorakennuksen äänieristys

  • Vähemmän koneiden ja suurien laitteiden aiheuttamaa melua
  • Vähentyneet tärinät ja materiaalivärähtelyt
  • Paremmat työolosuhteet ja parempi turvallisuus
  • Äänenvaimennusta CNC-teknologialla yksilöllisesti sinulle valmistettuna
  • Äänenvaimennusta yleisten palosuojausmääräysten mukaisesti

Tästä saat lukea lisää koneiden ja laitteistojen äänieristyksestä.

Yksilölliset kyselyt

Oletko suurasiakas? Tarvitsetko muita toimitusmääriä kuin verkkokaupassa olevat? Onko sinulla erityistoiveita suojauksesta tai erityiset lähetys- ja toimitusehdot? Kerro meille toiveistasi!

Yhteystietosivulle

Product Finder

Optiikka

Sileä pinta

Strukturoitu pinta

Huopapinta

Melun lähde

Ilmasta kantautuva ääni, keskitaajuus

Ilmaääni, korkeataajuinen

Rakenteista kantautuva ääni

Ilmasta kantautuva ääni, matala taajuus

Matching products: Nollaa suodatin

Classic Line

Professional Line

Koneiden ja laitteistojen äänieristys

Mistä melu syntyy koneissa ja laitteistoissa?

Kun koneet ja teollisuuslaitteistot ovat toiminnassa, syntyy usein paljon ääntä, joka ei ole vain rasittavaa, vaan ajan mittaan jopa terveydelle haitallista. Suuret moottorit ja liikkuvat osat tuottavat tärinää, joka siirtyy laitteiden peltirakenteisiin ja saa ne värähtelemään. Nämä värähtelyt vaeltavat runkoäänenä koneen läpi ja välittyvät seuraavaksi ympäristöön. Syntyy melua. Tämä tärinän aiheuttama melu vahvistuu vielä heijastuessaan teollisuushallin kovista seinistä ja katosta. Koska koneita tai laitteistoja on usein useampia samalla alueella, melutaso nousee nopeasti epämiellyttäväksi.
Suurissa koneissa olevat peltirakenteet alkavat värähdellä ja välittävät runkoääntä. Tämä välittyy sen jälkeen ilmaäänenä edelleen ympäristöön ja synnyttää melua.
Suuri kone, jossa on peltinen verhous, tuottaa ilman äänieristystä, tärinää ja melua.

Milloin koneenrakennuksessa tarvitaan äänieristys/äänenvaimennus?

Äänien tai melun kokeminen on aina subjektiivista tai toisin ilmaistuna: Jokainen ihminen kokee melun eri tavoin. Mikä yhden mielestä on vielä siedettävää, on toisen mielestä ollut jo pitkään rasittavaa.

Kuitenkin myös lakisääteisissä määräyksissä on mainittu äänenvaimennuksen käyttö melussa, esim. koneiden äänenvaimennusta koskevat säädökset. Ne koskevat erilaisia laitteita ja koneita, rakennuskoneista ja työmaa- ja puhdistusajoneuvoista aina puutarha- ja maatalouslaitteisiin. Yhdessä työsuojelumääräysten ja yleisesti teollisuuden äänieristystä koskevien määräysten kanssa niissä on ohjeistus koneissa käytettävästä äänieristyksestä. Melutaso (äänenpainetaso) ei saa jatkuvasti olla yli 80 dB. Muutoin seurauksena voi olla sydän- ja verenkiertosairauksien suurentunut riski sekä kuulovauriot.

Terveyshaittojen välttämiseksi, stressikuormituksen vähentämiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi tarvitaan kohdistettuja toimenpiteitä kuulon suojelemiseksi ja äänenvaimennuksen toteuttamiseksi.

Työntekijä käyttää kuulosuojaimia suojautuakseen melulta.
Määrätystä äänenpainetasosta lähtien ovat kuulosuojaimet työpaikalla lakisääteisesti pakollisia. Tehokas äänieristys auttaa koneissa ja laitteistoissa välttämään melun.

Miten koneissa voidaan jälkikäteen toteuttaa äänenvaimennus?

Ensiksi on tärkeää selvittää äänenlähde. Sillä usein riittää jo se, että koneen yksittäisiä osia, kuten moottori tai vaihteisto, eristetään äänieristematoilla.

Yksittäisten komponenttien äänieristys

Kun vain jotkut tietyt osat aiheuttavat melua eikä tärinää välity koneeseen tai sitä välittyy vain vähän, tällöin riittää, että vain nämä osat eristetään. Yksittäisten osien äänieristystä varten voidaan niiden verhouksiin tai koneen koteloon kiinnittää liimapinnallisia aixFOAM-äänieristyselementtejä. Useimmissa tapauksissa tämä riittää laskemaan äänitasoa selvästi.
Kyseessä on usein vain jotkin osat koneessa, jotka tuottavat tärinää ja melua. Yksittäisten osien äänenvaimennuksella voidaan vähentää melua. Muutoin koko kone kannattaa varustaa äänieristyksellä.
Koneen rakenneosat pyörivät ja tuottavat ilman äänieristystä värähtelyjä ja melua.

Koko koneen äänieristys, koneen kotelointi ja äänieristyskontit

Koko kone kannattaa eristää, kun useammat rakenneosat vaikuttavat melun kehittymiseen ja aiheuttavat materiaalivärähtelyjä. Tällöinkin akustiikkaelementtien kiinnittämiseen voidaan käyttää jo olemassa olevaa verhousta. Mutta koneeseen voidaan rakentaa myös erillinen kotelointi. Tällöin koneen ympärille asennetaan useimmiten muovia, peltiä tai puuta oleva kotelo. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös metallisia äänieristekontteja, joiden tehtävänä on myös koneen eristäminen. Materiaalin vähäisen massan vuoksi vaarana on tässäkin värähtelyjen syntyminen. Sen välttämiseksi seinät tulisi varustaa lisäksi äänenvaimennuslevyillä.

Värähtelyjen ja tärinästä johtuvien äänien vähentämiseksi on kotelon materiaalia vahvistettava. Siihen soveltuvat erittäin hyvin tiheydeltään suuret akustiikkaelementit, kuten akustiikkaraskasmatto, akustiikkarouhepuriste tai parhaassa tapauksessa näiden molempien yhdistelmä. Valinnaisesti kaikki aixFOAM-ääniabsorbentit voidaan jo tehtaalla varustaa akustiikkaraskasmatolla tehtävällä laminoinnilla. Valitse sitä varten vain kyseinen vaihtoehto tuotteen kohdalta.

Äänenvaimennus kompressoreissa ja hissilaitteistoissa

Koneiden ja laitteistojen äänenvaimennuksessa/äänieristyksessä muodostavat kompressorit ja hissilaitteistot jälleen aivan oman haasteensa.

Äänenvaimennus kompressorissa

Kompressorit kuuluvat kaikkein kovaäänisimpiin koneisiin teollisuudessa ja monissa yrityksissä. Usein vain yksi sopiva äänieristys pystyy varmistamaan näiden koneiden sallitun äänenpainetason. Niihin käytetään erikoisvalmisteisia koteloja, jotka varustetaan äänieristematoilla. Eniten käytettyjä ovat nuppumainen vaahtomuovi ja nestettä hylkivällä pinnalla varustetut äänieristematot, jotka on leikattu juuri oikeaan muotoon. Kompressoreihin tehtävässä äänieristyksessä tulisi joka tapauksessa ottaa huomioon koneen riittävä ilmastointi, jotta kuumuudesta aiheutuvat vaarat estetään.
Nuppuvaahtomuovinen äänensyöjämatto vähentää melua.
Korkealla palosuojaluokalla varustetut nuppumaiset vaahtomuovit ovat ihanteellisia kompressorien ja muiden teknisten laitteiden äänieristyksessä.

Äänenvaimennus hissilaitteistoissa

Tavara- ja henkilöhissien kuilut rajoittuvat usein välittömästi asuintiloihin tai työpaikkoihin. Siksi arkkitehtien ja hissivalmistajien on huomioitava kerrostalojen melusuojausta koskevat määräykset (DIN 4109) sekä ohjeenmukaiset raja-arvot ja äänenvaimennustoimenpiteet (VDI 2566). aixFOAM-äänenvaimennuselementtimme, jotka vastaavat palosuojausstandardia DIN 4102B, ovat hyvä valinta , kun hissikuiluun syntyvää melua halutaan vaimentaa.

Tuuletusjärjestelmien ja ilmastointilaitteiden äänieristys

Rakennukseen kuuluvien teknisten laitteistojen, kuten ilmastointilaitteiden tai tuuletusjärjestelmien, äänieristys on erityisen vaativaa, koska ne eivät vain tuota melua, vaan myös kuljettavat sitä.

Sellaisiin äänilähteisiin kuten aggregaatit tai generaattorit on suositeltavaa rakentaa kotelo laitteen ympärille. Näin ilmaäänen leviäminen saadaan pysäytettyä. Tällöin laitteen ympärille asennettu kotelo verhotaan lisäksi äänieristematoilla. Huokoiset absorbentit, kuten esim. sileäpintainen FLAT Tec tai kennoprofiilinen MAYA Tec soveltuvat tähän hyvin. Ota koteloinnissa ehdottomasti huomioon riittävä etäisyys aggregaattiin tai generaattoriin, jotta laitteen tuuletus on varmistettu.

Lisäksi niin kotelointi kuin myös generaattori/aggregaatti tulisi erottaa mieluiten lattiasta ja seinistä. Eli kotelon seinien tai laitteen itsensä ei tule olla suorassa kosketuksessa rakennuksen seiniin tai lattiaan. Erottamiseen soveltuu erikoisvalmisteinen kuminen tiivistenauha tai akustiikkarouhepuristetta oleva alusta. Rouhepuriste kannattaa lisäksi peittää puisella levyllä, jolloin laitteen paino saadaan jakautumaan tasaisesti alustan päälle.

Rakennuksen teknisten laitteistojen pitkät tuuletusputket ja ilmastointikanavat kuljettavat runkoääntä, jos niitä ei ole äänieristetty riittävästi. Näin ääni pääsee siirtymään rakennuksen sisällä huoneesta toiseen. Samoin ulkoapäin tunkeutuu helposti häiritseviä ääniä rakennuksen sisään tai niitä välittyy rakennuksesta ympäristöön. Tämä voi asuinalueesta riippuen johtaa nopeasti naapureiden väliseen riitaan. Tämän estämiseksi putket voidaan eristää akustiikkaraskasmattojen avulla tai ympäröidä äänieristysmatoilla.

Suuret peltirakenteet ja kevyt kotelo tekevät tuuletus- ja ilmastointilaitteista ääntä johtavia. Jälkikäteen tehtävä äänieristys auttaa estämään runkoäänien siirtymisen ja vaimentamaan laitteiston ääniä.
Ilmastointilaitteiston tulee olla riittävästi äänieristetty.

Äänieristys energiantuotannon alueella

Uusiutuvan energian tuotantoon rakennetaan yhä enenevässä määrin laitteistoja. Erityisesti tuulivoimalat tuottavat sähkön ohella myös melua. Myös lämpöpumput saavat aikaan ääntä ja sijaitessaan asunrakennusten lähellä ovat – kuten pienvoimalatkin – haaste äänenvaimennukselle.

Tuulivoimaloiden äänieristys

Tuulivoimaloissa ääni syntyy useammasta paikasta. Roottorin lavoissa tuulen pyörteilystä syntyvää ääntä ei voida vaimentaa, mutta äänekkäitä teknisiä komponentteja, kuten moottoreita tai vaihteistoa, voidaan eristää sopivilla äänenvaimennuselementeillä. Melua synnyttävien osien kohdalla voi erillinen kotelointi olla nytkin järkevä ratkaisu.

Lämpöpumppujen ja pienvoimaloiden äänieristys

Lämpöpumput ja pienvoimalat on sijoitettu melkein aina asutuille alueille. Ne saavat aikaan matalataajuista, voimakasta ääntä, joka tunkeutuu helposti viereisiin taloihin ja niitä vasten olevaan rakennukseen. Näiden energialaitteistojen äänieristys jälkikäteen on erittäin järkevää ja kannattavaa. Tehokkaimmin äänieristys onnistuu tässäkin kovaäänisten moottorien ja aggregaattien erillisellä koteloinnilla. Vaihtoehtoisesti jo olemassa olevaan koteloon voidaan kiinnittää äänieristyslevyjä.
Tuulivoimala tuottaa sähköä, mutta myös melua. Jälkikäteen tehtävä äänieristys on siksi kannattava investointi.
Energiaa tuottavat laitteistot, kuten tuulivoimalat, lämpöpumput ja pienvoimalat eivät ole vain energian lähteitä, vaan myös valitettavasti melun lähteitä. Näiden laitteistojen äänieristys jälkikäteen on siksi kannattava investointi.

Voit valita: Yksilöllisesti valmistettu äänenvaimennus tai koneiden ja laitteiston standardiratkaisut

Korkealaatuisten, akustiikkavaahtoa olevien äänenvaimennuselementtien valmistajana tiedämme aixFOAM-yhtiössä, että koneiden äänenvaimennus on äärimmäisen monimutkainen ja tapauskohtainen aihe. Monet koneet on suunniteltu tuotannon yksilöllisiin tarpeisiin ja siten erikoisvalmisteita. Siksi tarjoammekin koneiden äänenvaimennukseen levymäisten vakiomallisten ääniabsorbenttien ohella myös mittatilaustyönä valmistettavia osia.
Kuvake äänenvaimennin mittatilaustyönä
Valmistus
vakiomallina tai
yksilöllisesti
Icon Äänenvaimennin, jossa on profiloitu pinta
Pinnat
profiilien
valikoima
Kuvake äänenvaimentimen materiaalipaksuudet
Korkeudet
valittavissa
Icon Äänenvaimentimien kiinnitys
Asennus
useita
vaihtoehtoja
Icon-palosuojavaahto
Palosuojaus
eri luokkia
Kuvake äänenvaimentimen kestävyys
Suojaa
lialta ja
nesteiltä
Nykyaikaisen valmistustekniikkamme ansiosta erikoismuotojen mittojen mukaan tehty valmistus on mahdollista. Näin tuotteemme sopivat tarkasti koteloon tai koneisiin tai tms. Koneiden suojaverhouksien ja erilaisten suojuksien ääneneristykseen valmistamme sekä suurina, keskisuurina tai pieninä sarjoina että myös vakiomalleina modulaarisia akustiikkalevyjä. Tilauksesta valmistamme mielellään myös prototyyppejä suunnitellusta ääneneristysratkaisusta.
Nykyaikaisella, erittäin tarkalla CNC-tekniikalla voimme valmistaa yksilöllisen ääneneristyksen koneisiin ja laitteistoihin. Koneenrakennuksessa tarvittavien ääneneristysosien pien- sekä myös sarjavalmistus on mahdollista.
Mittatilaustyönä valmistettu akustinen sarja moottorin äänieristykseen

aixFOAM vakuuttaa merkkilaadullaan – koneiden äänenvaimennusta Made in Germany

Yli 60-vuotisen kokemuksemme ja akustiikkavaahtomuovien korkean laadun jatkuvan hiomisen ansiosta olemme onnistuneet kehittämään joustavia ja kestäviä ääneneristyselementtejä, joilla on erinomaiset absorptioarvot. aixFOAM-tuotteet vähentävät melua ja runkoääntä. Saat ne myös eri palosuojaluokissa ja eri paksuuksina. Valitse suosikkisi useammasta väristä ja pintaprofiilista. Kun aixFOAM-levyn pinnassa on suojaava laminointi, kestää se nesteitä ja likaa. Kätevä liimapinta helpottaa asennusta myös vaikeissa paikoissa.

Nyt on sinun vuorosi: Tee loppu koneen melusta!

Valitse nyt koneenrakennukseen tarkoitetuista aixFOAM-tuotteistamme tai käytä maksutonta neuvontapalveluamme. Akustiikka-alan suunnittelijamme tukevat sinua projekteissasi. Vaatimuksiisi löytyy varmasti oikea ratkaisu.
Ilmainen akustinen neuvonta aixFOAMilta

Ammattimaiset aixFOAM-suunnittelijat ovat käytettävissäsi. Soita tai lähetä meille sähköpostia.

Ilmainen neuvonta
aixFOAM Äänenvaimennin koneisiin ja laitoksiin

Täältä löydät koneiden äänieristyksen.

Tuotteet
Asiakkaat sanovat
»aixFOAM-ääniabsorbentteja käyttämällä pystyimme selvästi vaimentamaan teollisuuskoneidemme ääntä.«
»aixFOAM-elementtien asennus koneisiimme sai aikaan selvästi miellyttävämmän työympäristön tuotantohalleihimme. Melun sallittuja raja-arvoja noudatetaan nyt johdonmukaisesti.«
»Yhteistyössä aixFOAM-asiantuntijatiimin kanssa pystyimme suunnittelemaan juuri oikeanlaisen äänenvaimennusmaton, joka sopii tarkalleen koneisiimme. Äänenvaimennuksen vaikutus vakuuttaa.«
»Olemme kansainvälisesti toimiva laitevalmistusyritys ja olemme luottaneet nyt jo noin 15 vuoden ajan aixFOAM-teknikoiden osaamiseen laitteisiimme sopivien ääniabsorbenttien kehittämisessä. aixFOAM-ääniabsorbenttien tuotannon pitkälle kehitetyn automatisoinnin ansiosta, mistä säännöllisillä vierailuillamme pystyimme vakuuttumaan, myös sarjavalmistus ja toimitus sujuu erittäin ilahduttavalla laatutasolla.«
Callcenter user-circle logout