Haku
aixFOAM parantaa äänitysstudion akustiikkaa erilaisilla äänenvaimentimilla.

Äänitysstudion akustiikan parantaminen

Hetki juuri ennen kuin ensimmäinen sävel soi: Huoneessa vallitsee keskittynyt hiljaisuus. Viimeiset otteet, rytmien vaihto ja riffit käydään vielä kerran päässä läpi, sanoitus toistetaan rivi riviltä. Ja sitten ollaan niin pitkällä – punainen lamppu syttyy ja äänitys alkaa. Siitä hetkestä lähtien tarvitaan täydellisyyttä, eikä vain muusikkojen, äänitysteknikkojen ja tuottajien osalta, vaan myös äänitysstudion akustiikassa. Kaikkien tarkalle studioäänelle asetettujen akustisten edellytysten on täsmättävä.

Mutta mitkä asiat oikeastaan vaikuttavat äänen laatuun äänityksessä ja miten voidaan parantaa äänitysstudion akustiikkaa?

Kotistudioista tulee yhä suositumpia

Muusikkojen parissa eivät vain ammattimaiset äänitysstudiot ole kysyttyjä, vaan myös niin sanotut kotistudiot (home recording studios) ovat tulleet yhä suosituimmiksi. Yksi syy: Korkealaatuisille studioäänityksille asetetut vaatimukset – suhteessa vähäisiin kustannuksiin – kasvavat alati. Näiden pienien, useimmiten itsenäisesti toimivien studioiden etuna on yksiselitteisesti, että muusikot voivat siellä tallentaa ja miksata sävellyksensä ajan suhteen joustavasti.

Äänenvaimennus tai ääneneristys äänitysstudiossa

Myös kotistudiossa äänityksen laadulla on suurin merkitys. Hyvin suunnitellun äänenvaimennuksen avulla voidaan huolehtia siitä, että ääni saadaan kuulostamaan hyvältä. Vaikeutena siinä on useinkin, että sekä musiikin tallennus kuin myös äänityksen ohjaus (kuuntelu, miksaus, tarkkailu, tuotanto, jne.) ovat yhdessä ja samassa huoneessa. Tämän vuoksi neutraali kuuntelu on verrattain vaikeaa. Lisäksi odottamattomat äänet voivat huoneessa häiritä äänitystä. Tämä asettaa akustiikan optimoinnille omat haasteensa studiossa.

Äänitysstudioissa on yleensä otettava huomioon kaksi akustiikkaan liittyvää näkökohtaa:

  • Ääneneristys/meluneristys ulospäin tai sisäänpäin
  • Äänenvaimennus – akustiikan optimointi huoneessa

Äänenvaimentimet äänitysstudioita tai harjoitustiloja varten
Ääniabsorbentit soittimien ja miksauspöydän ammattilaisille

aixFOAM-ääniabsorbentit parantavat akustiikkaa ja saavat äänen soimaan parhaalla mahdollisella tavalla äänitysstudiossa tai harjoittelutilassa.

Täältä löydät nimenomaan äänitysstudioon sopivan ääneneristyksen. Hae täydellinen sointi studioosi ja koe basson tarkka toisto ilman tärykaikuja ja ilman basson jyrinää tai jumputusta.
Löydä ääneneristys

Äänitysstudion ääneneristys

Äänitysstudion hyvin suunnitellulla ääneneristyksellä voidaan estää melun ja äänien kantautuminen ulkoa sisälle tai sisältä ulos. Tällöin voidaan milloin vain yöstä tai päivästä olla äänittämässä ilman, että täytyisi esimerkiksi huomioida asuinalueiden lepoajat. Lisäksi estetään ulkoa tulevan melun, esimerkiksi liikennemelun, kantautuminen sisälle studioäänitystä häiritsemään.

Jotta häiritsevät äänet vältetään mahdollisimman tarkkaan, suosittelemme täyspintaista verhousta – ihannetapauksessa huone-huoneessa-asennusta. Tämä tarkoittaa, että jokaisen seinän eteen asetetaan toinen seinä, joka muodostuu kantavasta rakenteesta. Kantavaan rakenteeseen asetetaan kipsilevyt ja seinien väli täytetään aixFOAM-akustiikkarouhepuristeella SH007. Tällainen rakenne eristää tulevaa ääntä ja estää sen välittymisen rakennuksen seiniin. Näin vältetään äänisillat ja melun siirtyminen ympäristöön.

Rakennustekniset toimenpiteet ovat ääneneristyksessä verrattain vaativia – erityisesti kattorakenteiden asennuksessa. Pidä siksi huoli omasta työturvallisuudestasi tai hanki tarvittaessa avuksi alan ammattilainen.

Katon ja seinän äänieristys/äänieristys
Seinien ja katon äänieristys/ääneneristys

Tehokas ääneneristys/äänieristys aixFOAM-akustiikkaelementeillä – edullisesti suoraan valmistajalta!

Täältä löydät tärkeitä tietoja, asennusesimerkkejä ja seinien ja katon eristykseen sopivia tuotteita – vähentääksesi melua ja pitääksesi hyvät suhteet naapureihin.
Lue lisää

Äänitysstudion akustiikan parantaminen

Jotta sointia saadaan äänitysstudiossa muutettua kohdennetusti ja täydelliseksi, voidaan siihen käyttää erilaisia akustiikkaelementtejä. Optimaalisten tulosten saavuttamiseen äänitysstudion alueella käytetään usein siirrettäviä akustiikkaseiniä tai kiinteästi asennettuja elementtejä, kuten vaimentimia, resonaattoreita tai diffuusoreita. Ne kontrolloivat eri äänilähteistä ilmaantuvia heijastuksia tai ohjailevat niitä. Niillä voidaan vähentää epämiellyttävää jälkikaiuntaa tai absorboida häiritseviä taajuuksia ja ääniä.

Huokoiset ääniabsorbentit

Huokoiset äänenvaimentimet, kuten akustiikkavaahtomuovi, imevät itseensä äänen (äänienergian) ja muuttavat sen lämpöenergiaksi. Tätä ei kuitenkaan voida havaita. Muutoksen kautta osa äänestä absorboituu ja enää vain murto-osa heijastuu. Jälkikaiunta vähenee ja huoneakustiikka paranee. Äänenvaimennuslevyt eli ääniabsorbentit soveltuvat erityisesti keski- ja diskanttialueella laajakaistavaimentimiksi ja ovat helppoja käsitellä. Erikoismalliset akustiikkaelementit, kuten SH012-bassovaimentimet, koostuvat samoin vaahtomuovista, mutta soveltuvat rakenteensa ansiosta myös matalan taajuusalueen absorptioon. Vaahtomuovin erikoisvalmisteisen pintarakenteen ansiosta ääntä voidaan lisäksi hajottaa, mikä vaikuttaa positiivisesti äänen luonnollisuuteen ja elävöittää sointia. Tällaisia vaahtomuoveja ovat esimerkiksi kennomainen tai pyramidipintainen vaahtomuovi.

Katon ja seinän äänieristys/äänieristys
Bassovaimentimilla täydelliseen sointiin

Etsitkö vielä täydellistä bassoääntä?

Tästä kappaleesta löydät kaikki faktat bassovaimentimien toimintatavasta sekä vinkkejä bassoansojen oikeasta sijoituksesta. Matalien äänien aixFOAM-absorbentit ovat korkealaatuisia akustiikkaelementtejä – saat ne edullisesti suoraan valmistajalta.
Lue lisää

Resonaattorit

Äänenvaimennuslevyjen lailla myös resonaattorit vaimentavat ääntä. Ne vähentävät ensisijaisesti jälkikaiuntaa ja estävät yksittäisten taajuuksien kerrostumisen, niin sanotut huonemoodit. Siinä äänienergia muuttuu värähtelyistä (resonanssit) kineettiseksi energiaksi ja absorboituu. Resonaattorit on suunniteltu kuitenkin äänen absorptioon vain matalissa taajuuksissa. Niiden haittapuolena on vähäinen äänenvaimennus keskitaajuuksissa ja korkeissa taajuuksissa.

Diffuusorit

Toisin kuin ääniabsorbentit/resonaattorit diffuusorit eivät tavallisesti absorboi tulevaa ääntä ja niillä on tuskin lainkaan vaikutusta jälkikaiunta-aikoihin. Niiden tarkoituksena on enemmänkin tulevien ääniaaltojen hajottaminen tasaisesti ja siten jälkikaiunnan kokoonpanon, tai sen laadun, parantaminen. Diffuusorien laatikkomainen rakenne erisyvine kammioineen mahdollistaa heijastuvan äänen ohjaamisen eri suuntiin ja heijastuksien saamisen tällä tavoin hieman pehmeimmiksi. Tästä syntyy erityisen luonnollinen sointi.

aixFOAM-ääniabsorbenteilla täydelliseen studioääneen

Akustiikkavaahtomuovia olevien vaimentimien käyttö äänitysstudiossa on erityisen suositeltavaa, koska ne laajakaistavaimentimina kattavat suuren taajuusalueen. Ammattimaisen äänenvaimennuksen alueella saamamme monivuotisen kokemuksen ansiosta aixFOAM-tuotteet pystyvät erityisesti äänitysstudioiden akustiikassa parhaisiin tuloksiin. Yhdessä RWTH Aachenin teknisen akustiikan laitoksen kanssa vuosien ajan suorittamiemme tutkimusten ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme optimaalisesti vaikuttavia ääniabsorbentteja. aixFOAM-ääniabsorbentit ovat saatavissa muodoiltaan, väreiltään ja asennustavaltaan eri vaihtoehtoina. Ne ovat helppoja asentaa ja pitävät soundin äänitysstudiossa tarkkana ja kirkkaana.

Jälkikaiunta-aikojen lyhentäminen äänitysstudiossa

Ammattimaisten absorbenttien asennuksella on tavallisesti yksi tavoite: Jälkikaiunta-aikojen lyhentäminen. Usein riittää jo, että 20 – 30 % seinä- ja kattopinnoista peitetään korkealaatuisilla äänenvaimennuslevyillä. Tällöin voidaan esimerkiksi osa katosta sekä kaksi viereisistä seinäpinnoista peittää absorbenteilla. Äänen mahdollisten ”peilauskohtien” käsittelemiseksi kannattaa valita kaksi toisiaan vastapäätä olevaa seinäpintaa.

Korvien korkeudella seinässä olevat absorbentit toimivat tukena myöhemmin kuunneltaessa ja vahvistavat ääntä absorboivaa vaikutusta. Katon korkeudella olevat absorbentit lisäävät vielä äänenvaimennusta.

Tärkeä huomautus
Ota kuitenkin huomioon, että jos äänenvaimennus on tehty liian suurelle pinta-alalle, seurauksena voi olla luonnoton sointi. Suosittelemme tunnustelemaan vaiheittain, milloin akustiikka alkaa kuulostaa parhaimmalta. Näin vältät ylivaimennuksen ja säästät rahaa.

Äänitysstudion äänenvaimennuksen suunnittelussa kannattaa myös huomioida suositellut jälkikaiunta-ajat. Jälkikaiunta-aikojen seuraavia ohjearvoja ei saa ammattimaisessa käytössä äänitysstudiossa ylittää, eikä myöskään alittaa: Pelkkien puhetallennusten arvona tulee olla 0,4 sekuntia – 0,5 sekuntia ja musiikin äänityksessä jälkikaiunta-ajan on toivottavaa olla 0,7 sekunnin ja 1 sekunnin välillä. Nämä arvot riippuvat kyseessä olevasta musiikkisuunnasta ja musiikin tyylilajista ja tietenkin henkilökohtaisesta mieltymyksestä.

Erikoistapaus: Rumpusetin ääneneristys

Jotta lyömäsoittimista leviävä runkoääni saataisiin estettyä, on rumpusetti sijoitettava akustisesti erotetun korokkeen päälle. Tätä varten osa lattiapinnasta peitetään akustiikkarouhepuristetta olevalla SH007-levyllä. Sen päälle tulee tukeva puulevy. Puulevy on kuitenkin asennettava ehdottomasti kelluvaksi. Sillä ei siis saa olla mitään kosketusta seinärakenteisiin tai lattiaan. Vain tällä tavoin saadaan äänenvaimennuslevyn avulla erotettua kaikki rumputelineiden sisällä muodostuvat värähtelyt. Kun vaimennuslevyn paksuus on riittävä, ääni ei pääse siirtymään lattiaan.

aixFOAM: Kumppanisi äänitysstudion hyvässä akustiikassa

Korkealaatuisten äänenvaimennuslevyjen valmistajana aixFOAM-yhtiöllä on yli 60 vuoden kokemus ääneneristyksen alueelta. Olemme mielellään tukenasi omalla ammattitaidollamme. Autamme sinua maksuttomassa neuvonnassa löytämään äänitysstudioosi sopivan ääneneristyksen. Jokainen huone ja sen akustiikkaan liittyvät vaatimukset ovat yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Tutustu tuoteluokkaamme ”Äänitysstudio/harjoitustila” ja inspiroidu sen valikoimasta. Voit myös ottaa meihin yhteyttä soittamalla. Yhdessä löydämme varmasti parhaat aixFOAM-akustiikkaelementit sinun äänitysstudioosi.

Tarvitsetko apua?
Yhteystiedot kysymyksiä varten

Soita meille tai lähetä meille sähköpostia. Ammattimaisten suunnittelijoidemme maksuttomassa neuvonnassa löydämme sinulle hyvän akustiikkaratkaisun.

+49 2403 / 83830 - 22
maanantai – perjantai
klo 8.00 – klo 17.00

sales@aixfoam.fi
päivittäin klo 00.00 – 24.00

aixFOAM Shop

Tutustu aixFOAM-verkkokauppaamme ja löydä sopiva äänieristys: Vähemmän melua ja parempi akustiikka suoraan valmistajalta saatavilla ääniabsorbenteilla.

Etsi äänieristys
Callcenter user-circle logout