Haku
aixFOAM seinä- ja kattoabsorberit äänieristykseen

Seinien ja katon äänieristys/ääneneristys

Seinän tai katon ääneneristyksessä/äänieristeissä on tavallisesti kyse äänenpainetason laskemisesta ja melun vähentämisestä. Siihen voidaan käyttää akustiikkavaahtomuovia olevia äänenvaimennuslevyjä. Erikoisvalmisteista vaahtomuovia olevissa akustiikkaelementeissä on avosoluinen rakenne, johon ääniaallot pääsevät tunkeutumaan syvälle ja melu absorboituu.

Sopivien materiaalien valinnassa sekä äänieristeiden asennuksessa seinään tai kattoon on otettava huomioon eri asioita. Ensiksi on tarkkailtava, missä häiritsevät melulähteet ovat. Tällöin on tehtävä ero sen suhteen, ovatko melulähteet samassa huoneessa tai esimerkiksi viereisessä huoneessa. Harjoitustilan eristämisessä on suuri ero sillä, halutaanko estää musiikin kuuluminen ulos tai halutaanko yhteen seinään eristys, jotta ei kuulla naapurilta tulevaa häiritsevää melua.

Huonosta huoneakustiikasta aiheutuva melu

Joskus melu johtuu huonosta huoneakustiikasta. Äänet esimerkiksi kerrostuvat pitkien jälkikaiunta-aikojen vuoksi tai ääni heijastuu seinistä ja katosta. Tällöin joudutaan tekemään kohdennettuja toimenpiteitä äänenvaimennuksen suhteen. Sitä varten seinä- ja kattopinnat peitetään osittain ääniabsorbenteilla, jotta tuleva ääni tai vain määrätyt taajuudet absorboituvat. Tällöin äänen sointi huoneessa paranee, akustiikasta tulee selvempi ja melu vähenee. Yksityiskohtaista tietoa seinään ja kattoon tehtävästä äänenvaimennuksesta näet liitteestämme ”Mitä äänenvaimennus on?”.

Mitkä materiaalit soveltuvat seinien ja katon äänieristeeksi/äänenvaimennukseen?

Toisesta huoneesta tulevan melun eristäminen, äänen huoneesta ulospääsyn estäminen ja oikean ääneneristysratkaisun löytäminen on huomattavasti monimutkaisempaa. Puhumme tällöin ääneneristyksestä. Ääntä eristävät kankaat estävät ja absorboivat tulevaa ääntä mahdollisimman täydellisesti. Muussa tapauksessa katosta ja seinästä tulee äänenjohtimia. Siksi tavallisesti vain seinän tai katon koko pinta-alalta ääntä vaimentavilla levyillä tehty verhoilu voi taata riittävän äänieristyksen.

Ääneneristykseen on tärkeää valita oikeat materiaalit. Tällöin on ratkaisevaa, minkälaista ääntä halutaan eristää ja missä häiritsevä äänilähde on.

Äänieristys ulospäin – ilmaäänen estäminen

Kun halutaan estää, että melu kantautuu jostakin huoneesta viereisiin tiloihin, on ilmaäänen leviäminen estettävä, ennen kuin se osuu seinään tai kattoon ja siirtyy sitten runkoäänenä seinän tai katon läpi viereiseen asuntoon tai ulos.

Seinän tai katon koko pinta-alan verhoilu sileäpintaisilla ja vähintään 5 cm paksuilla äänenvaimennuslevyillä on siihen hyvä ratkaisu. Jos käytetään sitä ohuempia levyjä, toivottua vaikutusta ei keskitaajuuksien ja matalien taajuuksien alueella todennäköisesti saada aikaan. Käytännössä FLAT-akustiikkalevymme ja neliömäiset SMOOD-levyt ovat osoittautuneet laajakaistavaimentimina hyviksi ja tehokkaiksi seinissä ja katoissa.

Äänieristys akustisella seinän jäykistyksellä
Ääneneristys akustisella seinäverhoilulla

Seinän tehokas ääneneristys yhdistyy korkealaatuiseen sisustukseen

Lue aixFOAM Wissen -tietoliitteestämme lisää siitä, miten seinän äänieristys tehdään akustisella seinäverhoilulla. Tällä kekseliäällä kokonaisratkaisulla saadaan aikaan ääneneristys, jolla vältetään melun kantautuminen ulos. Mutta se on lisäksi hieno vaihtoehto tavalliselle tapetille.
Lue lisää

Ääneneristys sisäänpäin – runkoäänen eristys

Jos sitä vastoin halutaan estää naapurista tulevan melun kuuluminen, on seinän läpi tuleva runkoääni pysäytettävä, ennen kuin se kuuluu omassa asunnossa ilmaäänenä ja alkaa ärsyttää.

Seinien ja katon eristämiseen runkoääneltä tarvitaan omapainoltaan suuria ääneneristyslevyjä. Ne absorboivat materiaalin värähtelyjä ja pysäyttävät äänen siirtymisen. Tähän soveltuvat erityisen hyvin akustiikkarouhepuristetta olevat ääneneristyslevyt, jotka asennetaan seinärakenteiden sisään.

Seuraavassa olemme esittäneet seinän ääneneristyksen erikseen rakennettavan toisen seinän avulla.

Seinän ääneneristys toisen seinän avulla – näin se tehdään!

Tämä seinään tehtävä äänieristyksen menetelmä soveltuu aina silloin, kun halutaan estää viereisestä tilasta – esimerkiksi naapurista – kuuluva melu.

Seinän eristystä toisen seinän avulla kutsutaan myös huone-huoneessa-suunnitteluksi. Toinen seinä asennetaan olemassa olevan massiiviseinän eteen. Tämä ääntä eristävä toinen seinä koostuu profiileista tehdystä kantavasta metallitelineestä, akustiikkavaahtomuovia olevista ääneneristyslevyistä sekä kipsilevyistä. Seinien väliin suosittelemme HEAVY Duty-akustiikkarouhepuristetta, jonka paksuus on 5 cm. Näitä ääneneristyslevyjä saat tietenkin aixFOAM-verkkokaupastamme.

Vaihe 1: Äänieristyksen valmistelut

Jotta äänieristys varmasti onnistuu, tarvitaan ensin perusteellinen suunnittelu. Tärkeintä tässä toisen seinän avulla tehtävässä ääneneristyksessä on, että tämä toinen seinä ei ole missään kohdin kosketuksessa massiiviseinään. Näin ääni ei pääse siirtymään. Tämä tarkoittaa, etteivät tukena olevat telineet saa olla yhteydessä massiiviseinään. Niiden on oltava kiinnitettynä lattiaan, kattoon ja viereisiin seiniin

Vaihe 2: Ääneneristysmattojen asettaminen

Kun ääni osuu seinään, alkaa seinä värähdellä. Siten seinä siirtää ääntä eteenpäin. Tätä nimitetään runkoääneksi. Värähtelyjen ja siten äänen siirtymisen pysäyttämiseksi kannattaa seinän koostumusta vahvistaa. Aseta sitä varten akustiikkarouhepuristetta olevat levyt seinää vasten koko pinta-alalta ja tiiviisti. Tämä onnistuu nopeasti, kun aixFOAM-ääneneristyslevyissä on kätevä liimapinta.

Vaihe 3: Mittaus ja merkintä

Jotta runkoääni ei pääse siirtymään, on sinun varattava toiselle seinälle 2 cm – 3 cm etäisyys massiiviseinään nähden. Tarkasta profiilien pystyasento vesivaa’alla ja merkitse sitten profiilien paikat myöhempää kehysrakennetta varten.

Vaihe 4: Tiivistenauhan kiinnitys

Kuiva-asennuksena tehtävän seinän ulkokehykseen soveltuvat tavalliset alan liikkeistä saatavat U-profiilit (lattia/katto) ja C-profiilit (seinä). Jotta ne erottaisivat toisen seinän kehyksen lattiasta, viereisistä seinistä ja katosta , suosittelemme liimaamaan kumista tiivistenauhaa kaikkien niiden profiilien taustapuoleen, jotka ovat kosketuksissa rakennuksen näihin osiin. Tiivistenauha estää profiilien suoran kosketuksen rakennukseen ja estää äänen leviämisen.

Vaihe 5: Kehyksen profiilien kokoaminen

Profiilit kiinnitetään ruuveilla joka puolelta seiniin, lattiaan ja kattoon. Näin saadaan toiselle seinälle tukeva kehys. Aloita lattiasta U-profiililla ja aseta sitten C-profiili pystysuoraan sen sisään. Tämän jälkeen voit asettaa katon U-profiilit helposti seinäprofiilien päälle, oikaista suoraan ja kiinnittää. Jotta profiilit pysyvät varmasti kiinni, poraa ensin reiät, lyö niihin tulpat ja ruuvaa sitten profiilit akkuruuvinvääntimen avulla paikalleen.

Vaihe 6: Pystysuorien profiilien asetus

Heti kun ääneneristystä varten rakennettavan toisen seinän ulkokehys on pystyssä, voidaan seinäprofiilit asettaa pystysuoraan. Yksittäisten profiilien väliset etäisyydet on tällöin valittava kipsilevyjen mittojen mukaan. Välimatkan tulee olla niin suuri, että puolet kipsilevystä voidaan ruuvata profiileihin vasemmalle ja oikealle.

Vaihe 7: Kipsilevyillä tehtävä verhous

Profiilien päälle asennetaan kipsilevyistä verhous. Huomioi sauman siirtyminen siten, että aloitat toisesta sivusta vuorotellen kipsilevyn puolikkaalla ja sen yläpuolisessa rivissä kokonaisella kipsilevyllä. Jotta äänen leviäminen lattian tai katon kautta vältetään, eivät levyt saa koskettaa niihin. Jätä siis lattiaan noin 12 mm välimatka ja kattoon noin 5 mm. Kiinnitykseen sopivat itseporautuvat pikaruuvit, joissa on hienokierre.

Vaihe 8: Kipsilevyjen kittaaminen

Kun ole asentanut kaikki kipsilevyt telineen päälle, levitä ensin levyjen saumoihin ja ruuvien päihin paikkauskittiä. Viimeistele reunat kuivumisen jälkeen ja levitä sitten lastalla tasoiteainetta levyjen päälle.

Vaihe 9: Seinäliitäntöjen tiivistys

Käytä seinäliitäntöjen tiivistämiseen kestoelastista tiivistemassaa. Sen etuna on, ettei se kuivumisen jälkeenkään ala halkeilla. Ruiskuta tiivistemassa rakoihin ja tee näin ääneneristyksestä tehokasta. Riittävän kuivumisajan jälkeen voit maalata, puhdistaa tai tapetoida seinää oman mielesi mukaan. Vielä yksi vinkki: Sen välttämiseksi, että tiivistemassa pääsee kosketuksiin ääneneristyslevyjen kanssa, voit asettaa tiivistemassan alle jääviin saumoihin vielä eristekaistaleet.

Katon äänieristeet/ääneneristys

Katon ääneneristykseen suosittelemme myös koko pinta-alalta tehtävää asennusta. Siihen käytetään akustiikkarouhepuristetta, jonka alle huoneeseen päin tulee kipsilevyt tai puukatto. Äänisiltojen estämiseksi on tärkeää, että sisäverhousta kannattavat rakenteet asennetaan varmasti asiantuntevasti ja oikein värähtelyä vaimentavasti. Toisin sanoen: Katon tulee olla ”ripustettu alas”. Tähän soveltuvat hyvin joustavat ripustusjärjestelmät (esim. akustiset jousirangat), koska ne myös värähtelevät ja neutraloivat siten runkoäänen värähtelyä.

Käytettäessä akustiikkarouhepuristetta olevia eristelevyjämme voidaan tässäkin saada runkoäänen absorptio selvästi lisääntymään.

Muista: Rakennustekniset toimenpiteet ovat äänieristyksessä verrattain vaikeita ja erityisesti alas lasketussa kattorakenteessa vaativia. Pidä tällöin huoli omasta työturvallisuudestasi tai hanki tarvittaessa avuksi alan ammattilainen.

aixFOAM-verkkokaupasta löydät sopivat tuotteet seinien ja katon äänieristykseen.

Yli 60 vuoden kokemuksella akustiikasta tiedämme: Seinän ja katon äänieristys on vaativaa ja riippuu useista tekijöistä.

Palosuojaus seinä- ja kattoeristeissä

Kaikissa akustiikkatöissä on tärkeää noudattaa voimassa olevia paloturvallisuusmääräyksiä. aixFOAM-verkkokauppaamme olemme siksi koonneet sinulle tuotesuosittelujen ja absorptioastetta koskevien tietojen lisäksi tuotteiden palosuojaluokat.

Neuvomme sinua myös henkilökohtaisesti, jotta pystyt löytämään omiin vaatimuksiisi sopivan ratkaisun. Olemme varmoja: Monipuolisten aixFOAM-akustiikkavaahtomuovien kanssa onnistut aivan varmasti seinien ja katon äänieristyksessä.

Tietoruutu

aixFOAM-ääniabsorbentit soveltuvat mitä parhaiten seinän ja katon äänieristykseen.

Tärkeää on erottaa, vallitseeko melu samassa huoneessa vai tuleeko se jostakin toisesta huoneesta.

Melu samassa huoneessa

Tässä äänenvaimennuslevyt asennetaan samaan huoneeseen. Melusta riippuen riittää, että 20 % – 40 % huoneen sileistä pinnoista peitetään ääntä vaimentavilla levyillä.

Toisesta huoneesta tuleva melu

Voitaisiinko äänenvaimennuslevyt asentaa siihen toiseen huoneeseen? Jos se on mahdollista, silloin äänenvaimennus tehdään sinne. Mutta jos se ei ole mahdollista, silloin suosittelemme huoneen koko väliseinän tai katon peittämistä ääntä vaimentavilla levyillä.

Tarvitsetko apua?
Yhteystiedot kysymyksiä varten

Soita meille tai lähetä meille sähköpostia. Ammattimaisten suunnittelijoidemme maksuttomassa neuvonnassa löydämme sinulle hyvän akustiikkaratkaisun.

+49 2403 / 83830 - 22
maanantai – perjantai
klo 8.00 – klo 17.00

sales@aixfoam.fi
päivittäin klo 00.00 – 24.00

aixFOAM Shop

Tutustu aixFOAM-verkkokauppaamme ja löydä sopiva äänieristys: Vähemmän melua ja parempi akustiikka suoraan valmistajalta saatavilla ääniabsorbenteilla.

Etsi äänieristys
Callcenter user-circle logout